• Δευτ - Σαβ: 7:00 - 17:00
  • 2262025696
  • dagatsas@otenet.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

consulting-image1
consulting-image2
Υπηρεσίες
  • Σιλό
  • Φίλτρα
  • Αγωγοί Καπναερίων
  • Ταινιογέφυρες
  • Μηχανήματα Παραγωγής Σκυροδέματος
  • Ικριώματα
  • Πεζογέφυρες
consulting-large-image