• Δευτ - Σαβ: 7:00 - 17:00
 • 2262025696
 • dagatsas@otenet.gr

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

construction-large-image
construction-image1
construction-image2

Εκπόνηση οικοδομικής άδειας
Έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν την έκδοση της οικοδομικής άδειας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Απαιτούμενες μελέτες :
  – Αρχιτεκτονική μελέτη
  – Στατική μελέτη
  – Μηχανολογική μελέτη
 2. Συμπλήρωση εντύπων και δικαιολογιτικών
 3. Κατάθεση φακέλου αδείας
 4. Επίβλεψη του έργου και λήψη και τήρηση μέτρων ασφαλείας
 5. Παραλαβή του έργου

Βιομηχανοποίηση του φέροντα σκελετού της κατασκευής
Η βιομηχανοποίηση ακολουθεί τα εξής στάδια:

 • Με γνώμονα τα στατικά σχέδια παράγονται με λεπτομέρεια τα κατασκευαστικά σχέδια του έργου. Μια ομάδα πέντε μηχανικών με άρτιες τεχνικές γνώσεις φροντίζουν να ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία με ταχύτητα και ακρίβεια. Σύγχρονα σχεδιαστικά προγράμματα και η εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές 26 χρόνων μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Η κοπή και η διάτρηση των επιμέρους μερών της κατασκευής γίνεται με βάση τα φύλλα κοπής και διάτρησης και πραγματοποιείται από τον σύγχρονο εξοπλισμό μας που περιλαμβάνει:
  – CNC αυτόματης κοπής και διάτρησης δοκών
  – CNC αυτόματης διάτρησης ελασμάτων
  – CNC για οξυγονοκοπή ( και κοπή με πλάσμα) ελασμάτων
  – Ψαλίδια , στράντζες κλπ.
 • Η συναρμολόγηση των μερών γίνεται από έμπειρους τεχνίτες μας με την συνεχή επίβλεψη του τμήματος ποιοτικού ελέγχου.
 • Η συγκόλληση πραγματοποιείται από πιστοποιημένους συγκολλητές , οι οποίοι ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αυστηρούς φορείς πιστοποίησης. (ΤUV AUSTRIA, EUROCERT).
 • Η αμμοβολή και βαφή των τελικών μερών της κατασκευής πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό χώρο που πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Η αμμοβολή γίνεται σύμφωνα με τα Σουηδικά πρότυπα κατά SA21/2. H Βαφή γίνεται κατά κύριο λόγο με μηχανήματα airless , σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε κατασκευής. Αναπόσπαστο κομμάτι της ευρύτερης διαδικασίας της βιομηχανοποίησης αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος που παρακολουθεί στενά όλα τα στάδια στοχεύοντας να πετύχει σωστή εφαρμογή των αυστηρών απαιτήσεων κατά ISO EN 9001 και ΕΝ 1090 ΕΧC3.

Κατασκευή θεμελίων
Κάθε μεταλλικό κτίριο αποτελεί μια μοναδική περίπτωση όσο αφορά τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν για την σωστή θεμελίωση του. Ανάλογα με την ποιότητα του εδάφους και τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης της ανωδομής αποφασίζεται ο βαθμός εξυγίανσης του εδάφους και ο τύπος θεμελίωσης που θα εφαρμοσθεί. Έπονται χωματουργικές εργασίες όπως εκσκαφές, πλήρωση με αδρανή υλικά κλπ. Τοποθετείται ο οπλισμός της θεμελίωσης και γίνεται καλούπωμα που θα υποδεχτεί το σκυρόδεμα. Στο στάδιο αυτό τοποθετούνται με ακρίβεια τα αγκύρια έδρασης της μεταλλικής κατασκευής και στην συνέχεια γίνεται η σκυροδέτηση. Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται με σύγχρονα μέσα όπως total stations, αποστασιόμετρα laser, χωροβάτες , construction laser κ.α. Κάθε όργανο συνοδεύεται από πιστοποιητικό ορθής λειτουργίας το οποίο ανανεώνεται μετά από περιοδικούς ελέγχους.

Ανέγερση μεταλλικών τμημάτων
Η ανέγερση της κατασκευής από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (εναερίτες) έχοντας στην διάθεσή τους υπερσύγχρονα ανυψωτικά μηχανήματα. Στον εξοπλισμό μας περιλαμβάνονται:

 • 1 γερανός LIEBHERR δυναμικότητας 60tn
 • 1 γερανός COLES δυναμικότητας 25tn
 • 1 ανυψωτικός παπαγάλος FERRRARI δυναμικότητας 40tn*m
 • 2 εργατοεξέδρες τηλεσκοπικές 18.0m
 • 2 κλαρκ δυναμικότητας 3tn

Όλα τα στάδια της εκπόνησης των εργασιών υπακούν στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με βάση την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.