Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η νέα κτηριακή επέκταση παραγωγής της γνωστής αμερικάνικης εταιρείας τροφίμων GENERAL MILLS.

Η κατασκευή αποτελείται από μονόριχτο κτήριο με ειδικά διαμορφωμένες δοκούς στην οροφή για την υποδοχή βαρέως τύπου μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η εταιρεία μας πραγματοποίησε με μεγάλη ακρίβεια την στατική μελέτη και την κατασκευαστική σχεδίαση και στη συνέχεια την βιομηχανοποίηση και ανέγερση του μεταλλικού κτηρίου.